čtvrtek 11. února 2016

Dzongsar Khyentse Rinpočhe - poselství k Losaru 2016

Zdravím všechny, kteří oslavují nový rok opice,

Věřme Buddhovi, Dharmě a  Sanghze a věřme také zákonu příčiny a následku. Pokud věříme Buddhovi, Dharmě a Sanghze, jsme buddhisty, i když hrajeme madžong, jíme maso, pijeme alkohol, nebo kouříme jako o život.

Buďme laskaví a ohleduplní. Těší nás, když se k nám druzí chovají ohleduplně? Pak bychom měli být sami ohleduplní k ostatním.

Buďme štědří, nejen prostřednictvím peněz a klenotů, ale také naším časem, prostorem a znalostmi.

A vždy pamatujme na Buddhova slova, naše snahy v samsáře nikdy nekončí, a jsou většinou marné. Nestrachujme se proto, že bychom museli všechno dokončit. Nikdy nevíme, co se stane v další hodině. Využijme proto co nejlépe tuto chvíli, tuto hodinu. Jestli zrovna pijeme čaj, vychutnejme si ho, jako kdyby byl náš poslední.

Chceme být bohatí? Pak se naučme spokojenosti.

Chceme být krásní a elegantní? Pak buďme zdvořilí, sebejistí a laskaví. Versace a Dolce & Gabbana z nás krásné lidi neudělá.

Chceme, aby nás druzí poslouchali? Pak neužívejme hrubá slova a začínejme každý rozhovor úsměvem.

Chceme, aby byly naše další generace šťastné a úspěšné? Pak je naučme jinému významu ambicí, bohatství a úspěchu: 
• Nerozmazlujme naše děti, aby nevyrostly do odcizení a deprese. 
• Nenuťme je vyrůst příliš brzy. 
• Neučme je, že nejdůležitější je vítězství a soutěživost. 
• Pokusme se alespoň jednou týdně jíst společně doma.
• A nenakupujme příliš, abychom si nezaplnili domovy věcmi, které nikdy nepoužijeme a nakonec vyhodíme.

Hlavně bychom ale my rodiče měli dělat to, co učíme. Není možné naučit naše děti slušnosti, jemnosti a laskavosti pouhými slovy. Musíme se tak také chovat. I zdánlivě bezvýznamné věci jsou důležité, nemluvit příliš nahlas na veřejnosti, nebo do telefonu nebo nepředbíhat ve frontě. Nechceme, aby se k nám druzí takhle chovali, a oni také nechtějí, abychom se my takhle chovali k nim. 

A také dělejme spontánní neplánované věci alespoň pár hodin týdně, protože i plánování dovolené se může proměnit v nepříjemnou povinnost namísto radosti.

Nejdůležitější je, abychom si tyto rady jenom nečetli, ale začali je dělat od prvního dne roku opice.

Pokaždé, když zjistíme, že děláme jednu z těchto věcí, měli bychom se krátkým zdřímnutím, poslechem hudby, nebo přečtením pár stránek z dobré knihy. Měli bychom si říct: „Těmito kroky se postupně stanu odvážným obráncem všech cítících bytostí.“     

Dzongsar Jamyang Khyentse

Rok ohňivé opice, 
9. února, 2016

http://www.followingyourfootsteps.org/

neděle 12. července 2015

Existuje buddhismus bez znovuzrození?

Wheeler Auditorium, University of California, Berkeley
S radostí upozorňujeme na příležitost sledovat živý přenos Rinpočheho celodenního učení na téma: "Existuje buddhismus bez znovuzrození?". Odkaz pro připojení k jednotlivým přednáškám naleznete **ZDE**

Náhled mnoha lidí ze Západu na víru v reinkarnaci svědčí o tom, že ji považují  ve vztahu k jejich zájmu o buddhismus za naprosto irelevantní. Avšak buddhistické texty byly po staletí naplněny varováními na příkladech jedinců popírajících existenci znovuzrození, a etických důsledcích zastávání takovýchto názorů. Jak máme rozumět takovým varováním? Pokud bychom zpochybnili všechny podobné "kulturní zbytečnosti” jako irelevantní ve vztahu k samotné esenci buddhismu, co by zbylo z takového náboženství, jenž učí o absenci jakékoliv nezávislé entity?

Úvodní lekce se uskuteční z neděle 19. července od 19:00 (středoevropský čas), na pondělí 20. července. Podrobnosti viz níže:
19:00 - 21:00 první přednáška
22:30 - 00:30 druhá přednáška
01:00 - 03:00 třetí přednáška

sobota 6. června 2015

Životopis Dzongsar Khyentse Rinpočheho

Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpočhe se narodil roku 1961 v Bhútánu. V sedmi letech byl rozpoznán Kyabje Sakya Trizinem jako hlavní inkarnace jednoho z nejvýznamnějších dzogčhenových mistrů své doby Dzongsar Khjentse Chökyi Lodrö (1893 - 1959), čelního představitele linie Khyentse. Jeho hlavním guruem byl Dilgo Khyentse Rinpočhe, dohromady však studoval u 30 významných představitelů všech čtyř škol tibetského buddhismu, jako 14. Dalajlámy, 16. Karmapy a Kyabje Dudžom Rinpočheho. Formální buddhistické vzdělání a výcvik získal na indické Sakya College pod vedením Kyabje Sakya Trizina. Později studoval také na School of Oriental and African Studies při University of London.

Rinpočheho systematické aktivity v oblasti vzdělávání a lidského rozvoje mají rozsáhlé výsledky. Již v mládí se zasloužil o publikování řady vzácných a zároveň nejohroženější textů. V roce 1980 zahájil obnovu slavného kláštera a univerzity Dzongsar v Tibetu, postupně založil také řadu retreatových center v Indii a Bhútánu. Je zodpovědný za výchovu a vzdělání přibližně 1600 mnichů v šesti různých kláštěrech v různých částech Asie.
V roce 1989 založil organizaci Siddhartha’s In­tent, sdružující centra dharmy po celém světě, s důrazem na pochopení buddhistických učení napříč různými kulturami a tradicemi. Posléze inicioval vznik nadace Khyentse Foundation, podporující instituce a jednotlivce v praxi a studiu Buddhovy nauky, a finančně zaštiťující naplnění jako aspirací a aktivit. Umožnil pokračování projektu "Váz pro světový mír", celosvětové iniciativy Kyabje Dilgo Khyentse Rinpočheho.
Roku 2009 inicioval vznik obdivuhodného projektu 84000, jenž je prvním systematickým pokusem učinit úplný a veřejně široce dostupný překlad buddhistického kánonu (Kangyur) do angličtiny. K únoru 2015 bylo z celkového počtu 70.000 stran publikováno již 825, resp. rozpracováno 20.168 stran textu. Rinpočhe také založil organizaci Lotus Outreach, která se zaměřuje na zajištění vzdělání, zdravotní péče a bezpečnosti pro ohrožené ženy a děti v rozvojovém světě, zejména uprchlíky a oběti obchodování s lidmi. 

Rinpočhe je mimo buddhistický svět rovněž znám jako autor a režisér tří úspěšných celovečerních filmů: "Pohár / The Cup" (1999), "Poutníci a kouzelníci / Travellers and Magicians" (2003), a "Vara: A Blessing" (2013). Je autorem několika knih, které byly přeloženy do mnoha jazyků: "Co z vás (ne) dělá buddhistu / What Makes You not a Buddhist" (2007), a "Ne pro štěstí / Not for Happiness" (2012), kterou v českém překladu pro následující rok připravuje, stejně jako první knihu (2010), nakladatelství Dharma Gaia.

Ve světě, kde nálepky pro cokoliv hrájí významnou roli, najít právě tu, která vystihuje podstatu Dzongsar Khyentse Rinpočheho nejlépe, se může zdát na první pohled jako nemožný úkol. Khyentse Rinpočhe je, a vždy bude především buddhistický učitel, a všechny jeho další aktivity jsou pouze kreativní odpovědí na tuto centrální aspiraci. 
V naší době, kdy tradiční struktura tibetského buddhismu musí čelit výrazným změnám, a kdy buddhismus proniká do jiného kulturního prostředí, je Rinpočhe známý lehkostí, s jakou se pohybuje mezi různými kulturami a lidmi, resp. oddaností, s jakou filosofii a učení cesty vedoucí k osvícení přináší všem, kdo mají otevřená srdce.

čtvrtek 28. května 2015

Linie Khjence

Nepřerušená řada velkých bytostí, které dosáhly osvícení vede od dob historického Buddhy až do současnosti. Své životy plně zasvětili tomu, aby učení cesty vedoucí k probuzení předávali dalším. Budddhismus do Tibetu pronikal postupně, v průběhu několika generací, nejprve za krále Songtsen Gampa v 6. století našeho letopočtu. V 8. století za vlády krále Trisong Detsena byl ustanoven státním náboženstvím.

V tibetském buddhismu je rozšířená tradice rozpoznávání reinkarnací vysoce realizovaných učitelů, označovaných jako tulku. Vedeni soucitem se zrozují znovu, aby pokračovali v závazcích, jež na sebe vzali jejich předchozích inkarnace. Takovou linií reinkarnovaných tulku je i linie Khjence.


Jamyang Khjence Wangpo (1820-1892)

Jamyang Khjence Veliký, narozený v roce 1820, byl považovaný za zcela vyjímečného mistra – učence, mystika, spisovatele a meditačního mistra par excelence. V mládí putoval po celém Tibetu a přijal nespočet duchovních učení, včetně nauk již téměř zaniklých linií. Studoval u více než stopadesáti největších buddhistických mistrů své doby. Když se blížil ke čtyřicítce, odebral se do ústraní, do malé místnůstky v klášteře Dzongsar linie Sakya poblíž Derge ve východním Tibetu, kde se po zbytek života věnoval praxi a zvládnutí všech učení, která obdržel.

Byl považovaný za posledního z Pěti králů tertönů, které v devátém století ve svém proroctví předpověděl Guru Padmasambhava. Byl držitelem sedmi transmisí učení pokladů. Jeho sebrané spisy obsahují 35 svazků, pokrývajících všechny aspekty mysticismu a vzdělanosti. Blízce spolupracoval se svým studentem a kolegou Jamgön Kongtrul Lodrö Tayem na mistrově proslulém díle Pět pokladnic.


Dzongsar Khjence Chökyi Lodrö (1894-1959)

Po svém narození v roce 1894 byl Dzongsar Khjence Rinpočhe rozpoznaný jako jedna z inkarnací Jamyang Khjence Wangpa. Obdržel jeho jméno a navázal také na jeho práci v klášteře Dzongsar. Stejně jako jeho předchůdci obdržel učení od nejrůznějších učitelů a byl držitelem a propagátorem mnoha linií meditační praxe. Značně rozšířil šedru Khamje a pod jeho vedením se klášter Dzongsar stal významným centrem vzdělanosti.

Téměř všichni významní lamové tradic Ningma, Kagjü a Sakja této generace obdrželi učení od tohoto mimořádného mistra. V roce 1950 se Dzongsar Khjence Rinpočhe usadil v Sikkimu, stal se guruem královské rodiny a do konce života žil v palácovém klášteře. Současný Dzongsar Khjence Rinpočhe je jeho hlavní inkarnací.


Dilgo Khjence Rinpočhe (1910-1991)

Dilgo Khjence Rinpočhe, Tashi Paljor, se narodil v roce 1910 a byl rozpoznán významnými lamy Loter Wangpem a Mipam Rinpočhem jako inkarnace Jamyang Khjence Wangpa. Jeho hlavním učitelem byl Sečen Gyaltsap Rinpočhe, byl také duchovním synem Jamyang Khjence Chökyi Lodra. V mladí strávil řadu let v ústraní v horách provincie Kham. Poté byl vyzván, aby učil. Po odchodu z Tibetu do indického exilu se Dilgo Khjence Rinpočhe stal pilířem tibetského vzdělávacího systému a nevyčerpatelným zdrojem učení. Mimo kvalit opravdového duchovního mistra, byl zároveň zosobněním nesobectví a velkorysosti. Své učení předával všude kam byl pozván, často bez přestávek od brzkého rána až do noci. Vstával pak po druhé hodině raní a do deváté hodiny praktikoval. Byl neustále ponořený v prostoru naprosté moudrosti, a pro své žáky byl příkladem dokonalého praktikujícího. Strávil víc než dvacet let v meditačním ústraní.

Stal se duchovním učitelem královské rodiny v Bhútanu a učitelem Jeho Svatosti Dalajlámy. Díky svému učení a publikování vzácných textů se zasloužil o uchování mnoha učení, která by jinak byla v průběhu kulturní revoluce v minulém století ztracena. Budoval stůpy a založil několik meditačních center a klášterů včetně velkého kláštera Sečen v Nepálu. Jeho sebrané spisy byly publikovány ve dvaceti pěti svazcích. Zemřel v roce 1991.


Dzongsar Khjence Rinpočhe

Dzongsar Khjence Rinpočhe, Thubten Čhökji Gjamtso, se narodil v roce 1961 v Bhútánu. Byl rozpoznán J.S. Sakya Trinzinem a obdržel zmocnění a učení od řady největších učitelů naší doby včetně J.S. Dalajlámy, J.S. šestnáctého Karmapy, J.S. Sakja Trinzina, a od obou svých dědečků J.S. Dudžom Rinpočheho a Sönama Zangpa. Jeho Hlavním guruem byl J.S. Dilgo Kjentse Rinpočhe. Studoval u více než pětadvaceti dalších významných lamů ze všech čtyř škol tibetského buddhismu.

Již v mládí se zasloužil o publikování řady vzácných textů, u nichž hrozilo, že budou navždy ztracené. V roce 1980 zahájil obnovu kláštera Dzongsar v Tibetu. Založil řadu buddhistických škol a retreatových center v Indii a Bhútánu. Na základě přání svých učitelů cestuje a vyučuje po celém světě a založil centra dharmy v Austrálii, Evropě, Severní Americe a v Ásii. Rinpočhe založil organizaci Siddhartha’s Intent, která organizuje jeho učení a nadaci Khyentse Foundation, neziskovou organizaci podporující instituce a jednotlivce věnující se praxi a studiu Buddhovy moudrosti a soucítění.

Dzongsar Khjence Rinpočhe je také autorem dvou filmů: Pohár / The Cup (1999), a Poutníci a kouzelníci / Travellers and Magicians (2003). Je také autorem knih “What Makes You not a Buddhist” (Shambhala, 2007), v češtině Co z vás (ne) dělá buddhistu (Dharma Gaia, 2010), a "Ne pro štěstí / Not for Happiness" (Shambhala, 2012), kterou v českém překladu připravuje rovněž nakladatelství Dharma Gaia.

středa 27. května 2015

Audio přenos veřejné přednášky z Vancouveru

S radostí upozorňujeme na možnost využít audio streamování Rinpočheho veřejné přednášky z reprezentativní haly Vogue Theatre ve Vancouveru.
Přednáška na téma "Moudrost a soucit", jež je esenciálním náhledem linie Khyentse, se uskuteční ze soboty 13. června, od 23:00 (našeho času), na neděli 14. června, přibližně do 02:00.


Na tomto odkazu bude (blíže k datu konání akce) sdílen samotný odkaz na audio stream, na který se poté pouze připojíte. Pokud se ovšem zároveň přihlásíte do této FB události, podrobnosti vám budou oznámeny automaticky, a nebudete tak muset nic kontrolovat a ověřovat!

pondělí 1. prosince 2014

Víkendový kurz s Khenpo Sonam Phuntsho

Různé prostředky Buddhových učení
podle výkladu Jamyang Khyentse Wangpa


Milí přátelé,
s radostí oznamujeme, že na přání Dzongsar Khyentse Rinpočheho navštíví Prahu Khenpo Sonam Phuntsho, jeden z předních mnišských žáků Rinpočheho. Více informací o tomto učiteli naleznete ZDE

Tématem meditačního víkendového kurzu, který proběhne 9. – 11. ledna 2015 v Buddhistické centru Lotus v Praze, bude učení "Různé prostředky Buddhových učení (podle výkladu Jamyang Khyentse Wangpa)". Khenpo bude učit v angličtině, překlad do češtiny bude zajištěn.

Program:
Pátek 9. ledna
19:00 – 21:00: úvodní výklad ke třem jánám založený na třech otočeních kola dharmy.
Sobota 10. ledna
09:30 – 12:00: tzv. tři sliby v jednotlivých jánách.
14:00 – 16:00: uplatnění třech ján v jednotlivých fázích praxe.
Neděle 11. ledna 
09:30 – 12:00: zakončení sobotního výkladu, otázky a odpovědi.
od 14:00: předání lungu (zmocnění) k praxi Ngöndra Longčhen Nyingtik, zkrácený výklad s ohledem na množství dotazů od účastníků kurzu.

Adresa centra:
Buddhistické centrum Lotus, Dlouhá 2, Praha 1. 

Kurzovné: 
Příspěvek na pokrytí finančních nákladů za celý kurz činí 900 CZK / 33 EUR. Nedostatek finančních prostředků není překážkou pro Vaši účast na kurzu! 

Registrace:
Na víkendový kurz se prosím registrujte ZDE
Pokud se z individuálních důvodů můžete zúčastnit pouze části kurzu, upřesněte prosím tuto skutečnost v poznámkách na závěr registračního formuláře.

Ubytování pro mimopražské účastníky:
1. V blízkosti centra Lotus je dobrý a levný Hostel Prague Týn
2. Účastníci kurzu, kteří mají transmisi od Namkhai Norbu Rinpočheho, mohou přespat v pražské gonpě Dzogčhenové komunity /Pro členy Dzogčhenové komunity 100 CZK (cca 3,6 €) za noc, pro nečleny 200 CZK (cca 7,2 €)./.
3. Pokud by vám výše uvedené možnosti nevyhovovaly, můžete nám napsat na níže uvedený email. Pokusíme se najít jiný hostel, nebo nocleh v soukromí. 


Pokud víte o někom, koho by tato událost zajímala, neváhejte s přeposláním této pozvánky!
Pro aktuální informace o učení a případných změnách sledujte stránky této události na Facebooku, nebo se ptejte na níže uvedený email.
Těšíme se na setkání v Centrum Lotus!Siddhartha´s Intent Česká Republika