sobota 6. června 2015

Životopis Dzongsar Khyentse Rinpočheho

Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpočhe se narodil roku 1961 v Bhútánu. V sedmi letech byl rozpoznán Kyabje Sakya Trizinem jako hlavní inkarnace jednoho z nejvýznamnějších dzogčhenových mistrů své doby Dzongsar Khjentse Chökyi Lodrö (1893 - 1959), čelního představitele linie Khyentse. Jeho hlavním guruem byl Dilgo Khyentse Rinpočhe, dohromady však studoval u 30 významných představitelů všech čtyř škol tibetského buddhismu, jako 14. Dalajlámy, 16. Karmapy a Kyabje Dudžom Rinpočheho. Formální buddhistické vzdělání a výcvik získal na indické Sakya College pod vedením Kyabje Sakya Trizina. Později studoval také na School of Oriental and African Studies při University of London.

Rinpočheho systematické aktivity v oblasti vzdělávání a lidského rozvoje mají rozsáhlé výsledky. Již v mládí se zasloužil o publikování řady vzácných a zároveň nejohroženější textů. V roce 1980 zahájil obnovu slavného kláštera a univerzity Dzongsar v Tibetu, postupně založil také řadu retreatových center v Indii a Bhútánu. Je zodpovědný za výchovu a vzdělání přibližně 1600 mnichů v šesti různých kláštěrech v různých částech Asie.
V roce 1989 založil organizaci Siddhartha’s In­tent, sdružující centra dharmy po celém světě, s důrazem na pochopení buddhistických učení napříč různými kulturami a tradicemi. Posléze inicioval vznik nadace Khyentse Foundation, podporující instituce a jednotlivce v praxi a studiu Buddhovy nauky, a finančně zaštiťující naplnění jako aspirací a aktivit. Umožnil pokračování projektu "Váz pro světový mír", celosvětové iniciativy Kyabje Dilgo Khyentse Rinpočheho.
Roku 2009 inicioval vznik obdivuhodného projektu 84000, jenž je prvním systematickým pokusem učinit úplný a veřejně široce dostupný překlad buddhistického kánonu (Kangyur) do angličtiny. K únoru 2015 bylo z celkového počtu 70.000 stran publikováno již 825, resp. rozpracováno 20.168 stran textu. Rinpočhe také založil organizaci Lotus Outreach, která se zaměřuje na zajištění vzdělání, zdravotní péče a bezpečnosti pro ohrožené ženy a děti v rozvojovém světě, zejména uprchlíky a oběti obchodování s lidmi. 

Rinpočhe je mimo buddhistický svět rovněž znám jako autor a režisér tří úspěšných celovečerních filmů: "Pohár / The Cup" (1999), "Poutníci a kouzelníci / Travellers and Magicians" (2003), a "Vara: A Blessing" (2013). Je autorem několika knih, které byly přeloženy do mnoha jazyků: "Co z vás (ne) dělá buddhistu / What Makes You not a Buddhist" (2007), a "Ne pro štěstí / Not for Happiness" (2012), kterou v českém překladu pro následující rok připravuje, stejně jako první knihu (2010), nakladatelství Dharma Gaia.

Ve světě, kde nálepky pro cokoliv hrájí významnou roli, najít právě tu, která vystihuje podstatu Dzongsar Khyentse Rinpočheho nejlépe, se může zdát na první pohled jako nemožný úkol. Khyentse Rinpočhe je, a vždy bude především buddhistický učitel, a všechny jeho další aktivity jsou pouze kreativní odpovědí na tuto centrální aspiraci. 
V naší době, kdy tradiční struktura tibetského buddhismu musí čelit výrazným změnám, a kdy buddhismus proniká do jiného kulturního prostředí, je Rinpočhe známý lehkostí, s jakou se pohybuje mezi různými kulturami a lidmi, resp. oddaností, s jakou filosofii a učení cesty vedoucí k osvícení přináší všem, kdo mají otevřená srdce.

Žádné komentáře:

Okomentovat